Tip en ven     Bookmark and Share    
 

Denne måneds aktivitetskalender

date Mandag d. 11. april 2016
time 18:00 - 20:00
venue Langstrup skydebane.
description Start på Hvalpemotivation kl. 18.00
Start på Lydighed og apportering kl. 19.00

date Mandag d. 18. april 2016
time 19:00 - 20:00

date Mandag d. 25. april 2016
time 19:00 - 20:00

Seneste nyt fra foreningen

 
Allerød Jagtforening - Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne for Jægere.

Kære jægerrådsformænd
Vi har ledige pladser på nedenstående kursus, så hvis i kender nogen som vil deltag så informer dem
Det er først til mølle princippet

Allerød Jagtforening afholder "Kursus i Vildtsygdomme og Hygiejne for Jægere".
Vi har reserveret til:

Tirsdag d. 6. september 2016, kl. 17:30

Kurset afholdes i vores lokaler på Vestrehus, Mørkebakkevej 1, 3450 Allerød.
Der er plads til 25 deltagere, og tilmeldinger modtages efter "først-til-mølle" princippet.

Kurset koster kr. 500,- inkl. fuld forplejning, dvs. der serveres aftensmad samt vand/øl/kaffe.
Medbring jagttegn, da registrering til Fødevarestyrelsen foretages efter jagttegnsnummer.

Tilmelding via e-mail til allerod@allerodjagt.dk

Udover at være god viden i forbindelse med jagter i Danmark, opfylder kurset EU´s lovkrav, der giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. For jægere, der skal på jagt i f.eks. Tyskland, gælder kurset også som hygiejnebevis dertil

Hilsen
Arne Riis
40924436
 

Sommerbukkejagt på kommunale områder i Fredensborg

Fredensborg Kommune har imødekommet vor ansøgning om Sommerbukkejagt på kommunale arealer ved Sømosen i Kokkedal, Kejserdal ved Humlebæk og ved Endrup i Fredensborg.

Vi har mulighed for at besætte i alt 12 skyttepladser ved 2 jagtdage.

Datoer: tirsdag d.17. maj .
tirsdag d.24. maj

Der vil på hver jagtdag blive placeret 2 skytter på hvert område efter lodtrækning blandt de interesserede.

Den ene skytteplads er forbeholdt en nyjæger* uden egen jagt mulighed.
Den anden skytteplads besættes af en erfaren jæger (Mentor).

Skytten har pladsen hele dagen, der må skydes fra solopgang til kl. 10:00 og mellem kl. 15:00 til solnedgang.
Nedlagt buk betales med kr. 500,- der går til Oplevelsesdagens konto.

De heldige udtrækkes blandt de, som sender en mail til: joeloe@sagasvej.dk
Senest mandag d. 25. april 2016 med angivelse af om du er nyjæger/erfaren jæger, din primære jagtforening, samt hvilken dato du helst vil på bukkejagt.

Alle ansøgere vil få svar på mail senest fredag d. 29. april.

Hvis du er heldig og få en plads, vil vi ugen før din jagt holde en kort parole og præsentation af jagtstedet.


Knæk og Bræk,
Jægerrådet.

Nyjæger defineres iflg. Danmarks Jægerforbund
1) under 26 år.
2) nye jagttegnsløsere indenfor de sidste 2 kalenderår.
 
 

Dju apporteringsprøve

 
 
Jagt i Portugal.
Jagten foregår i et 8000ha stort område i Portugal på grænsen til Spanien.      Floden Tejo udspringer i området, der er kuperet med små olivenlunde og anden bevoksning.

Tilbuddet gælder for jagt for en gruppe på minimum 4 jægere i forlænget weekend fra 16/9 til 18/9 2016.

Pris per jæger: 385 EUR/ca. 2800 Kr.

Basispakken indeholder:
2 overnatninger og forplejning fra fredag aften til søndag aften.
Jagtføring 1:1 i 2 dage. Transport i området.

Nedlagt vildt: 10 takker 300 EUR, 12 takker 400 EUR, 14 takker 500 EUR, 16 takker 600 EUR.
Jagtlicens og forsikring: 110 EUR

Mulighed for vildsvinejagt fra tårn ved fuldmåne til gunstig pris hvis det har interesse.

Rejse med lavprisselskab til Lissabon. Fælles transport i lejet bil til jagtområdet.

Der er som option mulighed for at bruge en dag på agerhønsejagt med stående hund for en pris af 200 EUR.
 
Interesseret så kontakt:
Niels Engell Andersen
E-mail: nielsengell@hotmail.com Tel: 21970415

Årets Jagtforening 2016 Kreds 7

  
Asminderød-Grønholt Jagtforening blev ved Kredsmødet den 6. marts 2016 kåret som Årets Jagtforening ud af 88 foreninger i kreds 7 og deltager dermed i udtagelsen af Årets Jagtforening i Danmark i 2016.
 
STORT TILLYKKE!

 
DEBAT SKYDEBANE!
I stedet for at diskutere i medierne vælger Langstrup Flugtskydningsbane (LFS) at præsentere LFS, LFS's holdninger og LFS's oplevelse af et mangeårigt samarbejde med myndighederne.

 

Hvem er Langstrup Flugtskydningsbane?
 • LFS er lokaliseret på adressen Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg
 •  LFS er ejet af to jagt foreninger Asminderød-Grønholt Jagtforening og Tikøb Jagtforening
 • LFS ejer den jord som LFS opererer på
 • LFS har gennem jagtforeningerne ca. 1000 medlemmer, desforuden er LFS en skydebane under Danmarks Jægerforbund (DJF) og som følge deraf en facilitet for alle DJF's medlemmer, specielt medlemmer i Kreds 7.
 
Hvad er LFS?
 • LFS har i dag nogle meget fine faciliteter med klubhus med toilet og en topmoderne skydebane udstyret med den nyeste teknologi på området
 • LFS har bekostet (med tilskud fra Fredensborg Kommune) at få ført strøm til ejendommen
 • LFS har et nyt klubhus
 • LFS har ikke rindende vand
 • LFS har en topmoderne sportingbane
 • LFS har en topmoderne jægertrap-bane
 • LFS har en topmoderne jagtbane
 • LFS ejer en fantastisk bid af dansk natur, en kommentar vi ofte hører på banen er: "Det er en dejlig bane at komme på, det er en fornøjelse på en gang at være ude i naturen og samtidig skyde til lerduer, den jagtrealistiske baggrund giver stor glæde"

 

Hvem anvender LFS

 • LFS anvendes af jagt foreningernes medlemmer
 • LFS anvendes af Danmarks Jægerforbunds medlemmer
 • LFS anvendes af Naturstyrelsen til prøver
 • LFS anvendes af jagttegnsundervisere 

 

 Hvad anvendes LFS til?
 • LFS anvendes i stor udstrækning til at styrke skydefærdighederne for aktive jægere
 • LFS anvendes til uddannelse af nye jægere herunder LFS området anvendes til jagthundetræning (jagtforeningsaktivitet)
  • Sikkerhed ved våbenbehandling
  • Afstandsbedømmelse til vildt
  • Indlæring af skydeteknikker
  • Optræning af skydefærdigheder
 • LFS området anvendes til træning og oplæring i bueskydning (jagtforeningsaktivitet)
 • LFS området anvendes som en del af den kommunale oplevelsesdag i Langstrup Mose med aktiv deltagelse fra både LFS og jagtforeningerne

 

Økonomi
 • LFS skal ikke genere overskud til ejerne, alle indtægter går til drift af banen.
 • LFS må ikke drives med underskud
 • LFS skal afholde alle udgifter vedr. drift og ejerskab af skydebanen

 

Arbejdskraft
 • Alt arbejdskraft på LFS er frivillig ulønnet
 • Vedligehold af område og faciliteter foretages af frivillig arbejdskraft 
 
Miljø
 • LFS er de senere år blevet genstand for klager over støj. Støj som ifølge beregninger og efter Miljøministeriets vejledning giver mulighed for de nuværende åbningstider. Samtidig mener kommunalforvaltningen, at det er et problem at LFS er placeret tæt på og delvis i §3 område (natur der kræver særlig beskyttelse). 
 • Klager over støj og rester efter lerdueskydning i §3 område har fået myndighederne til at se på muligheden for at flytte skydebanerne i Langstrup Mose til en alternativ lokation. 
 • LFS ønsker naturligvis ikke at være til gene for sine omgivelser, og har stor fokus på muligheder for at reducere miljøpåvirkningen, både hvad angår rester efter skydningen og støj.

 

Vil LFS flytte til en alternativ lokation?
 • Ja, som udgangspunkt er LFS positivt indstillet til at flytte til en alternativ lokation
 • LFS kan godt se en løsning baseret på mageskifte, hvor LFS får en ny lokation mod at afgive den eksisterende lokation
 • LFS vil gerne flytte til en ny lokation med tilsvarende faciliteter som den nuværende, det være sig klubhus, parkering, strøm og andre tekniske installationer, således at LFS's topmoderne skydebane kan installeres og komme i drift uden nævneværdig ulempe for medlemmerne

 

Har LFS krav og ønsker til en ny lokation?
 • Naturligvis er der krav og ønsker til en ny lokation!
 • LFS ejer den jord LFS bor på, det giver en vis kontrol og sikkerhed for, hvad der kan og må foregå på området.
 • LFS behøver ikke at dele LFS's faciliteter med andre uden for LFS's kontrol
 • LFS kan suverænt bestemme over anvendelsen af LFS faciliteter og område
 • LFS har i dag "permanent opholdstilladelse"
 • LFS ønsker at kunne fortsætte med samme aktiviteter som i dag

 

Der tales om at relokere 2 skydebaner som ligger forholdsvis tæt på hinanden til en fælles lokation - "et andet sted" - indtil videre har "et andet sted" været i en trafikkorridor, hvor det ikke er lovligt at lave permanente faciliteter - dvs. at man evt. kan forvente en fremtidig lukning eller ny flytning.
De to skydebaner har tilsammen 10 standpladser med i alt 25 kastemaskiner, og det er begge skydebaners vurdering, at en reduktion af kapaciteten vil betyde mangel på kapacitet. Dette er baseret på viden om besøgstal, når bare en skydebane er åben. Det vil sige, at en ny lokation skal udformes således, at begge skydebaner kan fortsætte deres aktiviteter som i dag.
LFS ejer sin ejendom, og har siden 1968 drevet skydebane på den placering. LFS anerkender også at støjen fra skydebanen, selvom den er indenfor lovgivnings grænser, kan være generende.
Derfor har LFS flere gange ansøgt om tilladelse til at opføre støjdæmpende foranstaltninger, allerede i 2005 ansøgte LFS om tilladelse til at opføre en støjvold, hvilket blev afvist på et møde uden, at LFS har fået en formel afgørelse. Det har frataget LFS klagemulighed og måske påført LFS's naboer unødige støjgener.
Den seneste ansøgning om tilladelse til at foretage støjdæmpende foranstaltninger blev indsendt i april 2015. Forvaltningen har valgt at kæde disse foranstaltninger, som primært skal foretages på den allerede eksisterende skydebane, sammen med en landzone tilladelse, som forvaltningen mente var bortfaldet og derved udsætte en behandling af sagen til alle klager om den principielt uvedkommende landzone tilladelse er afsluttet.
LFS oplever at forvaltningens håndtering af LFS's ansøgning vil forhindre LFS i at forsøge at reducere støjudbredelsen fra skydebanen og dermed fortsat vil påføre LFS's naboer unødige støjgener.

Er det rimeligt at LFS ikke får afgørelse på ansøgning om at foretage støjdæmpende foranstaltninger, også selvom det senere bliver besluttet/aftalt at LSF skal relokere?
LFS er indstillet på at bruge midler på at reducere støjgenerne for LFS's naboer, også selvom det må have midlertidig karakter
Asminderød Grønholt Jagtforening